Case ICA
Case & kunder

Intern­kommunikation & redaktörshjälp

På ICA har vi varit involverade i flera olika projekt samt arbetat med den löpande kommunikationen. Till exempel har vi stöttat upp webbredaktionen och i ett annat projekt arbetat med internkommunikationen inför en kontorsflytt.

Från konvertering till intern pepp

För ICA är e-handeln idag minst lika viktig som den fysiska butikshandeln. ICA Onlines webbredaktion ansvarar för allt innehåll i onlinebutikerna och behövde extra stöttning av erfarna webbredaktörer. Tillsammans med ICA har vi testat, optimerat och mejslat fram smidigare kundresor och ökade konverteringar tillsammans med inspirerande innehåll på webben och i sociala medier.

ICA var dessutom mitt uppe i ett stort projekt som innebar flytt till ett nytt kontor och ett helt nytt arbetssätt för alla medarbetare. Det krävde extra mycket krut och resurser till internkommunikationen. Vi klev in med en konsult som hjälpte till att skapa relevant innehåll och löpande information för att lyfta fram och skapa nyfikenhet inför allt det nya.

Resultatet – ökade konverteringar och internkommunikation

Med tester, hypoteser, fler tester och smart copy kunde vi tillsammans med ICA Onlines befintliga webbredaktion förbättra köpflöden och öka konverteringar. De fick en stadig redaktion som skötte allt det dagliga och samtidigt utvecklades och lärde sig mer om användarnas behov.

I projektet kring kontorsflytten och det nya arbetssättet fungerade internkommunikationen som en informationskanal, men också som en viktig pepp och intresseväckande kanal inför de kommande förändringarna. En viktig uppgift!

Det har varit lärorikt att jobba med ett så etablerat varumärke som ICA. För att optimera e-handeln har vi arbetat med att försöka förstå våra olika målgruppers behov. Beteendet skiftar i takt med att tekniken utvecklas, så det gäller att ständigt vara på väg framåt!

Mathias Nilsson, Curious Mind

Våra kunder