Case & kunder

Innehållsredaktör med utvecklingsansvar på Preem

När Preem omorganiserade sin marknadsavdelning vände de sig till oss för en extra resurs. Under en interimsperiod klev vår konsult Martin Karlgren in i rollen som webbansvarig redaktör med uppgift att skapa en innehållsstrategi och vara kravställare vid webbutveckling.

Inititerade insiktsdriven innehållstrategi

Preem behövde vara mer relevanta för befintliga kunder och attrahera nya. För att positionera sig på marknaden och svara på kunders behov, startade Martin tillsammans med Preems sociala medier-ansvarige upp en strategi för att hålla samman marknadskommunikationen.

Resultatet – en kickstart och rådgivning

Under ett interimsuppdrag är det ofta bra att ha en en innehållskonsult som hanterar flera bitar av den digitala kundresan. På Preem höll Martin båten flytande och bidrog med digitalt innehållsarbete både på en strategisk och operativ nivå. Han tog hand om den dagliga driften kring de digitala kanalerna och hjälpte även till med att initiera en insiktsdriven innehållsstrategi.

Martin kom snabbt in i teamet och fyllde en viktig roll som webbansvarig redaktör på Preem. På kort tid satte han sig in vår affär och bidrog med allt från strategiskt tänk och kravställning på utveckling till produktion och publicering av innehåll.

Ulrica Bååthe, Preem