Kärt barn har många namn är ett välkänt uttryck. Titeln webbredaktör är lite som en hel skock med barn med ett och samma namn. Att jobba som webbredaktör kan innebära att sitta och publicera färdigt material på löpande band. Men det kan också innebära att driva, skriva, planera, strukturera och vara ansvarig för hela den digitala kommunikationen. Webbredaktörsrollen ser kort sagt väldigt olika ut på olika företag.

En webbredaktör arbetar med organisationens externa webbplats och/eller intranät. Webbredaktören ser till att webbplatsen uppfyller de behov användarna har och att informationen som publiceras är aktuell, relevant och korrekt. Det här säger till exempel Wikipedia om webbredaktören:

Rollen som webbredaktör har förändrats under de senaste åren i takt med att innehållet på webben fått mer uppmärksamhet. För några år sedan fokuserades det främst på produktion och publicering för webbplatsen. Idag har webbredaktörsrollen fått ett annat djup och innefattar många fler delar som ska sys ihop.

Webbplatsen är idag mer än bara en plats

Vi möter kraven varje dag ute hos våra kunder. Att kunna skriva och publicera är en självklarhet , men det andra då? Strategin, och förmågan att skapa innehåll som fungerar i olika kanaler till exempel. Idag får webbredaktören nämligen ofta ansvara för alla digitala kanaler som företaget använder sig av, inte bara den egna webbplatsen. Och sist men inte minst så ska allt följas upp och hela tiden bli bättre!

Att använda sin webbredaktion på rätt sätt och ta vara på kompetensen är viktigt. Vi tror att den bästa webbredaktören inte bara kopierar och klistrar in, utan har ett övergripande ansvar för webbplatsens och de digitala kanalernas innehåll. Hur använder din organisation webbredaktörerna? Använder ni dem fullt ut? Finns det kompetens och möjligheter ni inte sett tidigare?

Vi förstår vikten av en fungerande webbredaktion med drivna och duktiga webbredaktörer som får webben att leva. Ibland får vi möjlighet att vara med i utvecklingen, ibland är det vi som står för det nya. Vill du få hjälp av någon av våra duktiga webbredaktörer? Läs gärna mer om hur vi jobbar.