Julen 2019 har vi på Curious Mind valt att stötta tre ideella organisationer som ligger oss varmt om hjärtat. The Ocean Cleanup, Hjärnfonden och Suicide Zero.

Vi är många som längtar till jul. Samtidigt är det en tid då det blir extra påtagligt om någon inte finns med oss längre eller kämpar med olika svårigheter. Under de senaste åren har vi även nåtts av alarmerande rapporter om vår miljö. Allt från klimatförändringar till de enorma mängder av plast som flyter runt i våra hav. I år har Curious Mind därför valt att stötta och belysa följande organisationer:

The Ocean Cleanup
Plastföroreningar i världens hav är en av de största miljöfrågorna i vår tid och påverkar mer än 600 marina arter. För att komma till rätta med problemet försöker den ideella organisationen The Ocean Cleanup städa upp all plast som finns i världshaven med hjälp av ny teknik. Vill du läsa mer om projektet så hittar du det här. 

Hjärnfonden
Hjärnfonden är en ideell stiftelse vars vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. De informerar och samlar in pengar till forskning i neurovetenskap som de sedan fördelar till ett brett spektrum av projekt. Allt från Alzeimerforskning och ALS till ätstörningar och ADHD. Här finns en bra sammanställning på hur pengarna fördelats per diagnos. 

Suicide Zero
Varje år tar 1 500 människor sitt liv i Sverige, något som det inte har talats så mycket om på grund av att det är ett svårt och känsligt ämne. Organisationen Suicide Zero jobbar för att öka kunskapen om självmord, krossa myter och skapa opinion för hur vi tillsammans kan minska antalet självmord i Sverige. Så här arbetar Suicide Zero.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något

Vill du veta mer om de olika projekten så kan du följa dem på facebook under @theoceancleanup, @hjarnfonden och @suicidezero. Där finns även information om hur du kan lämna en gåva till någon av deras insamlingar.

Här kan du se det TED-talk från 2012 där den då 18-årige entreprenören Boyan Slat presenterar sin idé som så småningom utvecklades till the Ocean Cleanup.