Har du hört talas om grit? Det engelska ordet för ihärdighet, jävlar anamma eller driv. En förmåga att hålla fast vid långsiktiga mål och inte ge upp vid motgångar – något som visat sig vara viktigare än IQ och talang för att nå framgång. Vi bjöd in hjärnforskaren Torkel Klingberg för att lära oss mer om ämnet.

Grit handlar om uthållighet. Att fortsätta även när du misslyckas eller tycker att det känns svårt. Den amerikanska psykologen Angela Duckworth myntade uttrycket i samband med sin forskning kring inlärning och utveckling. Forskningen visade bland annat att:

  • soldater med högt grit var mer benägna att slutföra krävande militärträning än övriga
  • vuxna med högt grit har större sannolikhet att bli framgångsrika i yrkeslivet
  • barn med högt grit var mer benägna att slutföra skolåren

Hitta din inre motivation

Duckworth beskriver grit som en kombination av uthållighet och passion. Det handlar alltså inte om tur, IQ eller hur roligt något är för stunden, utan om långsiktigt driv och arbete mot sitt mål.

Men vad är det då som driver oss? När det gäller drivkrafter pratar man ofta om yttre och inre motivation. Yttre motivation handlar till exempel om pengar och belöningar medan inre motivation är intresse- och glädjedrivet. Studier har visat att yttre motivation inte påverkar våra prestationer lika mycket som man tidigare trott. För att främja produktivitet och kreativitet krävs inre motivation.

Hur motiverad du än är inför en uppgift kommer det ändå finnas stunder när det känns som att du kämpar på i motvind. När du helt enkelt behöver plocka fram lite jävlar anamma för lyckas ta dig i mål. Det är den kombinationen av inre motivation och grit som leder till framgång.

Går det att träna grit?

Även om grit ofta beskrivs som något av ett personlighetsdrag går det att träna upp. En viktig del handlar om din egen tro på att du kan utvecklas. Forskarna brukar skilja på fixed eller flexible mindset, alltså statiskt eller dynamiskt tankesätt. De med statiskt tankesätt tror att förmågor är medfödda och inte går att påverka, medan de med dynamiskt tankesätt tror att förmågor kan ändras och tränas upp.

Faktorer som gynnar grit:

  • Dynamiskt tankesätt. Tron på att din hjärna är formbar ökar din benägenhet att träna och utveckla grit. De som tror att hjärnan växer och utvecklas vid utmaningar har större tendens att fortsätta kämpa på efter misslyckanden eftersom de inte tror att misslyckande är ett fixerat läge.
  • Rätt feedback. Forskning har visat att beröm och uppmuntran för att man har försökt och ansträngt sig är viktigare än beröm för lyckade prestationer när det kommer till att utvecklas och träna grit.

En vanlig missuppfattning är att om något kräver uthållighet så tränar det också uthållighet, som att springa långt till exempel. Men det är inte hela bilden. För att träna ditt grit gäller följande:

  • Om du vill lära dig måste du träna på något svårt.
  • När du gör något svårt måste du vara beredd på att göra fel.
  • När du gör fel måste du vara beredd på att bli frustrerad.
  • Du ska inte tro att talang är allt som spelar roll.

Det kan också vara glädjande att veta att de flesta av oss omedvetet tränar vårt grit lite grann varje dag. Studier visar nämligen att vi har en benägenhet att bli grittigare med åren.

Hur mycket grit har du?

Grit mäts genom att uppskatta hur väl olika påståenden stämmer in på dig själv på en skala mellan 1–5. Här hittar du testet som ger en indikation på hur mycket grit du har.

Vill du veta mer om grit?

Angela Duckworths tedtalk om kraften i passion och uthållighet.

Artikel av Torkel Klingberg om grit kopplat till skolresultat.