Anna Holmén brinner för att bygga starka team där alla kommer till sin rätt. Hon är projektledare på Handelsbanken och har lett ett IT-projekt i syfte att utveckla den digitala närvaron för ett nytt affärsområde. En ny sajt och appar har skapats av ett sammansvetsat team bestående av både anställda och konsulter.

– Jag gör aldrig skillnad på konsulter och anställda eftersom teamet är hela kärnan. Har man inte ett bra team som fungerar tillsammans, kan arbetet inte heller bli effektivt. Att få till ett bra samarbete är därför väldigt viktigt.

Anna Holmén menar att framgångsfaktorn för ett projekt är ett team där alla individuellt bidrar till att nå målet. Det kräver att alla känner sig sedda och hörda, och tycker att det är roligt att gå till jobbet.

– Att bygga ett bra team är det jag brinner för som projektledare. Människor kommer med olika erfarenheter, från olika världar och med olika input. Så ska man få de här personerna att tillsammans nå målet gäller det att vara närvarande, peppa och direkt ta tag i eventuella problem som dyker upp.

Projektleda externa konsulter

Projektet har innefattat ett stort antal leveranser, bland annat att skapa en ny webbplats och lyfta applikationer utifrån en helt ny tonalitet och grafisk profil. Teamet har bestått av omkring 35 heltidsanställda och en stor andel deltidsresurser som stöttat arbetet. Ett tiotal konsultbyråer har bidragit med resurser i projektet och Curious Mind har bland annat bidragit med att kravställa mallar och funktioner i Episerver 9.

– Curious Mind har spelat en viktig roll i arbetet och har fungerat lite som en länk mellan marknadsavdelningen, produktägarna och it-utvecklarna. Konsulterna har bidragit till att ta fram redaktionellt material både på hemsidan och i applikationerna.

Viktigt med arbetsro

Anna Holmén menar att det är viktigt att inte bara se till sig själv och sitt arbetsområde, utan känna ansvar för helheten. Projektet har banat ny mark och är en del i en stor koncern så det har givetvis funnits en del utmaningar under projektets gång. Hon tror att det är viktigt att vara en operativ och delaktig projektledare och försöker minimera den administrativa delen av arbetet. Hon lyfter också fram hur viktigt det är att värna om teamets integritet.

– Jag tycker det är viktigt att inte ta på sig för mycket, utan att prioritera och hålla sig till planen. Det gäller att skydda teamet så medarbetarna får arbetsro och kan leverera det vi faktiskt har åtagit oss.

Läs även blogginlägget om Ecsters lansering – Välkommen till världen Ecster