Kunskapsbank

Tips för ett hållbart arbetsliv

Att känna sig stressad är en naturlig reaktion på saker vi upplever som potentiella hot. Idag består dock hoten ofta av deadlines, hög arbetsbelastning, relationer och konflikter snarare än den typen av faror vi mötte förr. Dessutom utsätts vi dagligen för så kallad mikrostress via överfulla inboxar och ständiga aviseringar från olika appar och digitala tjänster. Återhämtning och att arbeta hållbart har kanske aldrig varit så viktigt.

Har du verkligen bråttom?

I en tidspressad miljö är det inte så konstigt att vi utvecklar olika typer av ”bråttombeteenden.” Exempel på sådana är att gå i rulltrappan istället för att stå, gå mot röd gubbe och avbryta eller fylla i meningar när någon pratar. Kort och gott uppför vi oss stressat trots att vi egentligen inte har bråttom. Vi tror nämligen att vi blir mer tidseffektiva när vi gör så, men forskning visar på motsatsen.

Jonglera mindre

Att multitaska är ett typiskt bråttombeteende och forskning visar att ju mer vi multitaskar desto mindre effektiva blir vi. Man har kunnat mäta upp till så mycket som 40 procents produktionsbortfall på människor som multitaskar. Men vad är det då som orsakar stress? Naturligtvis blir människor stressade av olika saker, men man har lyckats identifiera två olika modeller som visar riskfaktorer för negativ stress hos många människor.

Krav och kontroll

Krav och kontroll-modellen handlar om att vi behöver känna att det finns en balans mellan de krav som ställs på oss i arbetet och graden av kontroll vi upplever över situationen. T ex: Om datorn kraschar samma dag som du förväntas leverera en deadline har du ett högt krav på dig, men svårt att kunna kontrollera utgången.

Belöning och ansträngning

Belöning och ansträngnings-modellen handlar om att det behöver finnas en balans mellan den uppskattning eller feedback vi får för ett arbete och mängden ansträngning vi har lagt ner. T ex: Du har arbetat hårt med en rapport och skickar iväg den, men får ingen feedback eller uppskattning tillbaka. Otydliga mål kan bidra till just stress.

Vad kan man själv göra för att minska stressen?

Något alla stressforskare är överens om är vikten av återhämtning och att arbeta på ett hållbart sätt. För att kunna göra detta är det viktigt att du försöker variera ditt tempo, både under dagen och över tid.

Några tips för att minska stressen:

  • Värna om dina pauser. Ät lunch och mellanmål. Ta en kortare kaffepaus och prata med dina kollegor minst en gång dagligen. Gå undan i 5 minuter och gör en kort andningsövning. Ta en kortare bensträckare mellan olika uppgifter.
  • Utöva gränskontroll. Håll dina arbetstider och se till att du lämnar jobbet när du går hem. Om du har möjlighet är det bra att lämna kvar din telefon och dator på arbetsplatsen för att kunna koppla bort helt när du är ledig.
  • Utmana dina bråttombeteenden. Stanna upp och fråga dig själv om du verkligen har bråttom. Fokusera på att göra en sak i taget och slutför detta innan du går vidare till något annat. Låt andra prata till punkt.
  • Utmana beteenden som riskerar att leda till negativ stress. Ta reda på vilka prestationsbeteenden du har och utmana dem genom att göra tvärtom. Till exempel kan du ta en joggingtur utan att mäta hur fort eller långt du springer.
  • Planera din tid. Gör en ”att-göra-lista” för veckan och prioritera sedan uppgifterna som en tidspessimist. Uppskatta att allt tar 1,5 timme längre än du tror.
  • Återhämtning. Återhämtningen är kanske den viktigaste av alla faktorer. Se till att du får både aktiv återhämtning såsom att umgås med vänner och träna, och passiv återhämtning såsom att måla, läsa eller gå i skogen. Gör helt enkelt det du mår bra av. Var noga med att inte prioritera bort din återhämtning.

Att ha flow

Det kan vara bra att känna till att all stress inte behöver vara negativ. Med rätt belastning kan du till exempel hamna i något som kallas ”flow” som är ett högt mått av prestation. Det är dock ett tillstånd vi inte klarar av att befinna oss i särskilt länge innan vi blir uttröttade. Det viktiga är att du lär känna dina tidiga signaler för stress. Och kanske viktigast av allt: Lär dig hitta balansen.