Tillgänglig video – regler och tips

Nu gäller tillgänglighetslagen även för rörlig bild. Vi berättar hur den kan förbättra framtidens filmproduktioner och hur den underlättar för miljontals användare.

Innehåll tillgängligt för alla

Omkring 20 procent av Sveriges befolkning har någon form av nedsättning i form av koncentrationssvårigheter, synskador eller nedsatt hörsel. Dessutom finns det omständigheter och situationer som kan försvåra för mottagaren att ta till sig ditt budskap, till exempel när man är på språng, sitter i en stökig miljö eller ligger intill ett sovande barn. Det är då tillgänglighetsanpassningen verkligen gör sig gällande.

Vilka omfattas av lagkravet?

Om du arbetar med en myndighets webbplats behöver du alltid följa tillgänglighetslagen. 2016 beslutade EU om webbdirektivet som i Sverige införs genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De nya tillgänglighetskraven har införts i flera olika steg:

 • 23 september 2019 började lagen gälla nya webbplatser.
 • 23 september 2020 utökades lagen till befintliga webbplatser och video.
 • 23 juni 2021 berörs även appar.

Fortfarande gäller lagkravet bara myndigheter och annan offentlig sektor och filmer som publiceras på den egna webbplatsen. Men glöm inte att alla vinner på att skapa tillgängligt innehåll som når fler. Vare sig vi har viktig samhällsinformation att sprida eller en produkt att sälja vill vi att så många som möjligt kan ta del av innehållet. Ju fler som kan förstå eller ta sig igenom alla steg i ett flöde, desto nöjdare användare.

Vad innebär det nya lagkravet?

Från och med den 23 september 2020 ska filmer som produceras inom offentlig sektor erbjuda undertexter och syntolkning.

Kravet på undertexter och syntolkning gäller för filmer som publiceras på följande platser:

 • externa webbplatser
 • intranät
 • extranät
 • e-tjänster
 • mobilappar (gäller från och med den 23 juni 2021).

Sociala kanaler påverkas inte av lagkravet men tänk på att många tittar på klipp utan ljud och innehållet blir bättre ju mer tillgängligt det är.

Undertexter

Undertexter är en textremsa som återger vad någon säger och hjälper den som inte hör eller av någon anledning inte kan ha ljudet på. Skriv inte exakt vad personen säger utan ta med det viktigaste så att tittaren förstår innebörden. Undertexten får gärna vara valbar och finnas på olika språk. Det finns flera gratisprogram för att undertexta, bland annat Amara.

Syntolkning

Testa att blunda och starta din video. Hur mycket förstår du? Syntolkning är ett extra ljudspår som du lägger till i din video. En bra syntolkning hjälper den som inte ser att förstå vad som händer i bild, vem som gör vad och hur det ser ut. Syntolkning är en konst i sig och kan behöva en hel del övning för att bli bra.

Än så länge är lagkraven på tillgänglig video nya och det kan vara svårt att veta exakt hur man ska tolka lagen. I vissa fall kan det kanske vara möjligt att ersätta syntolkning med en textversion av innehållet, som återger filmens innehåll men också vad som händer i bild och hur det ser ut.

Några undantag från lagen

 • Direktsändning – men om den sparas och publiceras på webben har du 14 dagar på dig att tillgänglighetsanpassa den.
 • Om en anpassning är ”oskäligt betungande”, till exempel om du inte har möjlighet att undertexta på en gång och vill publicera en video så länge så att du i alla fall når majoriteten av tittarna.

Om du vill använda ytterligare hjälpmedel

Undertext och syntolkning är alltså ett lagkrav, men det finns fler hjälpmedel att erbjuda, nämligen textversion av innehållet och teckenspråk.

Textversion

En textversion är en skriftlig återberättelse av videons innehåll. Du kan antingen välja att sammanfatta det viktigaste eller att skriva en ordagrann återberättelse. En textversion kan även förbättra sidans SEO eftersom du underlättar för sökmotorerna att hitta ditt innehåll. Placera gärna texten under videon som ett utfällbart fält så att inte texten tar för mycket plats på sidan.

Teckenspråk

Det är en stor fördel om du har möjlighet att erbjuda en teckenspråksversion av videon eftersom grammatiken skiljer sig åt mot svenskan. En tolk tecknar vad som sägs och placeras så att mottagaren kan följa både videon och tolken samtidigt. Teckentolkning kan vara ett bra sätt att göra en direktsändning tillgänglig för den som är döv.

Heja Malmö!

Ett riktigt föredöme i ämnet är Malmö stad. Deras nya videospelare uppfyller lagkravet, dessutom har de lagt till valbar undertext på flera olika språk, möjlighet att ändra storlek och bakgrundsfärg på texten, syntolkning, textversion och teckenspråk. In och kika på Malmö stads video.

Tänk tillgänglighet från början

Malmö stad bjuder dessutom på en utbildning i ämnet och tipsar om hur du kan planera för tillgänglighet redan innan du börjar filma:

 • Har videon en tydlig vinkel och målgrupp? Det underlättar för den som har inlärnings- eller koncentrationssvårigheter.
 • Kommer videon lätt kunna syntolkas eller är det för många störande element?
 • Intervjua personer i en lugn miljö med lugn bakgrund.
 • Be intervjupersonen att prata lugnt och tydligt.
 • Undvik störande bakgrundsljud eller musik.
 • Se till att ha tillräcklig kontrast i bilder och grafik.

Tips för dig som vill lära dig mer

Det finns mycket mer att berätta om tillgänglig video. Till exempel vad du behöver göra om du av någon anledning inte kan uppfylla ett krav och hur du kan utveckla anpassningen ännu mer. Vi får alltså anledning att återkomma i ämnet. Tills dess tipsar vi om att besöka: