Inkluderande eller tillgänglig kommunikation?

Är det samma sak? Går det att göra bägge delar eller måste du välja? I denna snabbguide lär du dig vad som är skillnaden. Vi ger dig också tips och länkar till vart du kan lära dig mer.

Inkluderande kommunikation

Att vara inkluderande är viktigt för att så många som möjligt ska känna sig representerade, men också för att inte sprida och stärka normer och fördomar. Det bygger helt enkelt på en normkritisk grund.

Inkluderande kommunikation innebär med andra ord att alla har rätt att synas i alla sammanhang. Det handlar inte bara om vilka som får ta plats var, utan också hur de framställs. Att personer som använder rullstol bara syns på bild när kommunikationen handlar om rullstolar är alltså inte inkluderande.

Tre steg till inkluderande kommunikation:

  1. Våga vara kritisk – börja med dina egna texter eller bilder.
  2. Utmana normen – anta inte att den som du vill kommunicera med tillhör normen. Våga utmana den gängse idén.
  3. Skapa en normkritisk checklista – det är lätt att falla in i gamla ovanor.  Skapa därför en liten normkritisk checklista som du kan stämma av din kommunikation mot.

Tips! Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. På deras sajt kan du läsa mer om de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna.

Tillgänglig kommunikation

Tillgänglig kommunikation handlar om att presentera sin kommunikation på ett sätt som gör att så många som möjligt, så enkelt som möjligt, ska kunna ta del av det som kommuniceras.

Tillgänglighet innebär alltså att informationen ska presenteras på ett sätt som gör att så många som möjligt kan ta del av den, oavsett om det är i text, bild eller video-format. Din artikel ska alltså kunna läsas av en synskadad person som använder syntolkning, din video ska kunna ses och förstås av någon som är döv och har du en sajt ska den kunna besökas även om personen bara använder tangentbord för att navigera.

Tre steg till tillgänglig kommunikation:

  1. Använd enkla ord.
  2. Skriv alltid en bildbeskrivning.
  3. Förklara dina länkar.

Och du, överdriv inte emoji-användandet. ❤️

Vill du veta mer om tillgänglig och inkluderande kommunikation?

Du kan få uppslag och stöd i vad som gör en webbplats tillgänglig på sajten: Webbriktlinjer.se.
Länsstyrelsen i Skåne har också tagit fram ett bra dokument; En guide till inkluderande kommunikation.

Tips! Ladda ner vår guide med skrivregler för att få budskapet att nå fram.

New call-to-action