Kunskapsbank

Så fortsätter du att utvecklas som skribent

Efter att ha arbetat några år som kommunikatör eller skribent är det lätt att hamna i invanda gamla hjulspår och beprövade artikelrecept. Kanske känner du själv att du skulle vilja vässa din penna ytterligare och hitta nya infallsvinklar till dina texter. I så fall kan en textcoach vara precis den vitamininjektion du behöver.

Utöver sitt yrke som kommunikatör och copy på Curious Mind så är även Johanna Olsson författare. Hon har arbetat med text i alla möjliga genrer och har lång erfarenhet av att diskutera och utveckla både sina egna och andras texter. Kanske är det därför som textcoachning ligger henne lite extra varmt om hjärtat.

Skillnaden mellan korrektur och textcoachning

Medan korrektur i regel handlar om att visa på stavfel eller felaktiga meningsuppbyggnader, så handlar textcoachning om att titta närmare på helheten av texten. Johanna kallar det för att granska texten på makro-nivå.

– Som textcoach börjar jag alltid med att se över helheten, förklarar Johanna. syfte, målgrupp, kanal, disposition och tonalitet. Fyller texten sitt ändamål? Fångar den mitt intresse? Vad tar jag med mig efter läsning? Därefter kan jag gå in på mikronivå och markera stavfel o.s.v., men det är mer någonting man bjussar på längst vägen. Huvudsyftet med textcoachningen är aldrig korrektur utan mer textens mål och mening.

Vad är en bra text och varför är det så viktigt?

I dag har nästan alla företag som marknadsföringsmetod att sprida innehåll, vilket leder till ett slags ”content overfload.” Om du vill att dina texter ska bli lästa så måste de med andra ord stå sig i konkurrensen med alla andra artiklar de konkurrerar med. Utöver det så har dina läsare även en mängd andra saker som kräver deras tid och uppmärksamhet. Du har därför inte mer än några sekunder på dig att övertyga läsaren om varför de ska investera sin tid i just din text.

– I grund och botten så skulle man kunna säga att en text är bra om den blir läst av den målgrupp den skriven för, säger Johanna. Det spelar ingen roll att du har korrekt information och hänvisningar till var man ska göra vad, om din målgrupp ändå inte tar till sig informationen. Så den enda egentliga fråga du borde ställa dig själv är: ”Är den här texten intressant för min målgrupp?”

Riktigt bra innehåll ger även bra spridning vilket gör att den rankar bättre i söket o.s.v. Så att fortsätta utvecklas som skribent gynnar både dig och företaget du jobbar för.

Hur blir man en bättre skribent?

För det första genom att inse att man aldrig någonsin blir färdig som skribent, understryker Johanna. Din penna och verktygslåda är något du kan fortsätta utveckla hela livet. Om du har den inställningen så kommer du att bygga en större medvetenhet kring ditt skrivande. Du kommer att reagera på andra skribenters exempel och fundera över varför du tyckte att just den skribenten uttryckte sig så bra. Ett annat sätt att bygga medvetenhet kring sitt skrivande är genom att få och ge respons på text.

– Har du möjlighet att lämna ifrån dina texter till någon av dina kollegor så gör det, säger Johanna. Har du tur så har du bra kollegor omkring dig som kan ge dig nya infallsvinklar och ny blick på dina texter. Erbjud dig att göra detsamma för dem. Det kan upplevas som lite blottande att lämna ifrån sig texter som man har skrivit, men om man både får och ger respons på varandras texter så brukar man snabbt komma över den tröskeln.

Tre snabba tips för att fortsätta utvecklas som skribent:

  1. Skriv, skriv, skriv – för att bli en riktigt bra ryttare så ska man ha ramlat av hästen minst hundra gånger sägs det. Samma sak gäller för skrivandet. Med erfarenhet kommer utveckling.
  2. Inspireras av andras goda exempel– samla på olika textexempel du tycker är bra och fundera på varför du fångades av just den texten. Låt dig inspireras.
  3. Be om respons på dina texter och ge respons till andra–att få konstruktiv respons på dina texter är bästa sättet att utveckla din penna ytterligare. Erbjud även respons till andra om möjligheten finns. Genom att både granska andras texter och få respons på dina egna bygger du en medvetenhet kring hantverket.

Vill du att en textcoach ser över dina texter? Tveka inte att kontakta oss på Curious Mind så hjälper vi dig!

Att skriva är ett hantverk. För att fortsätta utvecklas som skribent så behöver du få utrymme att diskutera dina texter emellanåt. Du behöver inspireras av andras texter och få respons på dina egna.

Johanna Olsson, Curious Mind