Kunskapsbank

Fråga annorlunda och sätt fart på kreativiteten

Ibland när man samlas för att brainstorma fram lösningar på problem kör man fast fullständigt. Men det finns bra knep att ta till vid kreativa dödlägen för att få fart igen. Vi träffade kreativitetskonsulten Gabriella Wejlid som menar att det handlar om att lyfta blicken från problemet och istället formulera frågeställningen på bästa sätt.

Hur vi formulerar problem har stor inverkan över våra tankar och associationer. Vissa formuleringar kan till och med verka direkt hämmande för kreativiteten. Den goda nyheten är att vi kan träna oss i att formulera frågor så de istället öppnar upp för energi och kreativitet.

Positiva målbilder ger kreativiteten en boost

Det är lätt att fastna vid det uppenbara problemet och spendera tid på att försöka undvika just detta, menar Gabriella. Men det är varken bra för inspirationen eller kreativiteten. Knepet är att istället försöka omvandla ett negativt formulerat problem till en positiv målbild och sedan kreativt spåna fram hur man ska nå dit.

Undvik undvikandet

Till exempel bör man inte formulera en fråga enligt följande: ”Det här är dåligt. Hur ska vi göra för att undvika det?” Istället bör man säga: ”Det här är inte optimalt för oss. Hur skulle vi vilja att det var istället? Vad är motsatsen till nuläget och hur kan vi maximera våra möjligheter att nå dit?”

En låsande formulering kan till exempel vara: ”Hur löser vi problemet med att vi har för få hissar i vår kontorsbyggnad?” Här har man redan definierat ett problem som är både svårt och troligtvis dyrt att åtgärda, och med det begränsat möjligheterna till kreativ problemlösning.

Tre steg som omvandlar ett olösligt problem till en kreativ utmaning

Gabriella föreslår en 3-stegsmetod för kreativ problemlösning i grupp. Vi testar den på problemet ovan med kontorsbyggnaden som har för få hissar.

Steg 1. Bryt ner och definiera tillsammans vad som döljer sig bakom ett definierat problem, både orsaker och följder:

Orsaker:

  • Folk som jobbar på kontoret anländer och går vid ungefär samma tid.
  • Ingen tar trapporna.

Följder:

  • Det blir långa väntetider vid hissarna vilket orsakar stress och irritation.

Steg 2. Vänd på varje negativ slutsats tillsammans. Vad vore de positiva motpolerna till ovanstående? Och vilka positiva följder skulle de kunna få?

Positiva motpoler och följder:

  • De anställda kommer och går från jobbet mer utspritt under dagen. De upplever mindre stress över rusningstid och förseningar och får bättre balans mellan jobb och fritid.
  • Folk har det riktigt trevligt vid hissarna. Stunden man väntar där kan bli en trevlig start eller avslutning på arbetsdagen.
  • Många tar trapporna istället för hissen, vilket ger en hälsobonus för individen och dessutom bidrar till mindre sjukskrivningar för företaget.

Steg 3. Spåna idéer om vad man kan göra för att nå de positiva målbilderna ovan.

  • Det blir en variation i när folk kommer och går från jobbet – Vi kan erbjuda flextid och hjälpas åt att variera tid för möten till mindre jämna klockslag.
  • Folk har det riktigt trevligt vid hissarna – Vi kan bjuda på något, dra igång en tävling, erbjuda ljusterapi eller massage och uppmuntra till mingel.
  • Många tar trappor istället för hiss – Vi kan anordna en stegräknartävling eller sätta upp en mysig fikastation i trappan.

Lärdomen är alltså att inte stirra sig blind på svaren och lösningarna när man träffas för kreativ problemlösning, utan att lägga minst lika mycket krut på själva frågan. För som man frågar får man svar.

Gabriella Wejlid håller öppna kurser om kreativitet och har även skrivit flera böcker om hur hjärnan fungerar. Hon har en bakgrund som webbansvarig och kommunikatör. Mer av Gabriella hittar du på www.huvudsidan.se.