Erik Karlsson

Erik Karlsson

Mobil:

070-733 12 23

Se min profil på:

LinkedIn

Jag sporras av att skapa innehåll som engagerar och inspirerar. Som medarbetare på Curious Mind får jag möjligheten att göra det dagligen.

Min yrkesprofessionella grund härstammar från studier inom Strategisk kommunikation där jag förstod vikten av välutformad kommunikation – ett måste i den digitala värld vi lever i. Senast kommer jag från Circle K där jag sysslat med digital marknadsföring.

Jag trivs som bäst när jag får möjligheten att skapa kreativt innehåll och följa upp detta med hjälp av analytiska verktyg. Att ständigt lära sig av sina tidigare erfarenheter tror jag är nyckeln till framgång!

När jag inte pular med skapande av text och ord befinner jag mig oftast i sportens värld. Hela mitt liv har präglats av ishockey som är ett mina största intressen. Även om jag inte längre utövar sporten på så hög nivå är det fortfarande barnsligt roligt.

Fler medarbetare: