Julia Emanuelsson

Julia Emanuelsson

Mobil:

0721-555 565

Se min profil på:

LinkedIn

Hur, var och varför människor möts digitalt har alltid fascinerat mig. För min nyfikenhets skull så får svaren på frågorna gärna skilja sig från dag till dag. Sociala medier tycker jag är ett extra spännande område eftersom utvecklingen går i turbofart. Vi kan inte längre sammanfatta sociala medier som olika typer av kommunikationsvägar, idag utgör de en helt egen värld.

Jag trivs som bäst i ett team där alla idéer får ta plats och detaljer värderas lika högt som helheten. Att lyfta varandras tankar och erfarenheter tror jag är det perfekta receptet för ett framgångsrikt samarbete.

Min nyfikenhet speglas i min vardag och jag har färdigställt ett stort antal “prova på kurser”, i allt från boxning till kör för tondöva. Hur bra det har blivit är en annan diskussion.

 

Tidigare erfarenheter

Berättarministeriet – Praktik på kommunikationsavdelningen.

Fil.kand i media-och kommunikation med fokus på genusvetenskap, Uppsala Universitet.

Fler medarbetare: