Sofia Widen

Sofia Widén

Mobil:

076-161 69 69

Se min profil på:

LinkedIn

Finns det inga mål att jobba mot är jag den första som sätter upp det. Hur ska jag annars veta om jag är på rätt väg?

Jag är en digital strateg med lång erfarenhet av att skapa innehåll – både i form av text, bild och rörligt material.

Eftersom jag vet vad varje del av produktionskedjan innebär i praktiken är jag en trygg produktions- och projektledare som gillar när idéer kastas upp i luften och fångas upp av ett kreativt team som jobbar tillsammans.

Privat är jag en impulsiv intresseperiodare som är övertygad om att planeternas positioner på stjärnhimlen påverkar oss varje dag.

 

Tidigare projekt

Pfizer – Projektledare och innehållsskapare för digitala marknadsaktiviteter, som till exempel nyhetsbrev och Youtube. 

Skatteverket – Med hjälp av design thinking gjorde jag en förstudie och en roadmap inför implementering av ny eu-förordning på webbplatsen, samt en hel del ux copy. 

Arbetsförmedlingen – Hjälpte arbetsgivare via artiklar och nyhetsbrev att förstå vad de skulle vinna på att använda arbetsförmedlingens digitala tjänster, och såg också till att tjänsterna var begripliga i form av ux copy. 

Fler medarbetare: