Kreativitet innebär (enligt en snabb googling) förmågan till frigörelse från etablerade perspektiv. Att tänka ”varför” snarare än ”vad” är därför a och o för att nå genom bruset.

För att ändra redan inkörda tankesätt krävs alltså kreativitet. Men för att kreativitet ska generera affärsnytta måste den strategiskt riktas mot ett tydligt mål.

Mina lika delar strategitänk och kreativitet är min största fördel som innehållsskapare. De hjälper mig förankra värderingsdriven kommunikation ända ut på innehållsnivå.

Utanför jobbet hittar du mig sällan hemma: Min fritid tillbringar jag på resande fot med kameran i högsta hugg, på närmsta yogamatta eller utforskandes Stockholms restaurangliv.

Kontakta mig:
gabriella.jerlstrom@curiousmind.se
Mobil: 073-861 61 81
Se min profil på LinkedIn