Nu händer det stora och viktiga saker i världen. I kölvattnet av #metoo har det blivit dags att gå vidare till nästa steg – förändring. Vi har tagit del av #sistabriefen och stöttar initiativet genom att aktivt fortsätta vårt arbete med dessa frågor och se över hur vi kan bli ännu bättre.

Vi har växt snabbt de senaste åren vilket är en galet kul resa att vara med på, men det ställer också höga krav på organisationen. Fler människor betyder fler relationer som ska fungera och det är allas ansvar. Vårt, våra kunders och samarbetspartners. Det är vi beredda att jobba vidare med från vårt håll. Bland annat genom dessa punkter:

  • Årlig lönekartläggning för att säkerställa att vi inte diskriminerar anställda beroende på kön i vår lönesättning.
  • Tydliga rutiner för hur medarbetare får hjälp vid händelse av trakasserier, sexuella trakasserier eller andra former av oönskat beteende.
  • Nolltolerans och tydlig policy som kommuniceras regelbundet till medarbetare kring trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering.
  • Regelbunden medarbetarundersökning som inkluderar frågor kring mångfald och jämställdhet.
  • Öppna dialoger kring hur vi upprätthåller en snäll företagskultur, fri från dålig jargong och oönskade beteenden.
  • Tydliggöra riktlinjer och företagskultur redan under anställningsprocessen och onboardingen av nya medarbetare med underskrift på att man kommer att agera i linje med våra riktlinjer.

#sistabriefen har skrivits på av 2 126 kvinnor inom reklam- pr- och kommunikationsbranschen som gemensamt kräver ett slut på sexuella trakasserier, övergrepp och sexism i branschen. Här kan du läsa hela uppropet.