Att arbeta hållbart som team är enligt vår erfarenhet ett bra sätt att minska negativ stress på, samtidigt som man blir mer flexibel. Här har vi samlat några konkreta tips från verkligheten kring hur man i en webbredaktion kan jobba mer hållbart tillsammans.

Idag ställs det minst sagt höga krav på att både människor och organisationer behöver vara snabbfotade. Det är också vanligt att man som deltagare i en arbetsgrupp har ett stort enskilt ansvar att leverera för att resten av teamet ska ta sig framåt. Det kan både kännas kul och utvecklande, men också stressande och sårbart. För vad händer egentligen om, eller snarare när, man till exempel blir sjuk?

Mindre stress tillsammans

Vår konsult Marica Sundberg har på sitt senaste uppdrag arbetat i ett team som löpande behövde anpassa sig efter nya förutsättningar på kort tid. Där hade man som motto att ”alla ska kunna allt”, vilket visade sig bidra till att pressen och stressen på den enskilda individen minskade, samtidigt som arbetsglädjen och teamkänslan ökade. Bra, eller hur?

Sju konkreta tips från Marica för ett mer hållbart teamarbete:

 • Skapa en tillåtande atmosfär
  Respektera varandras styrkor och svagheter och lyft upp de starka sidorna som tillgångar i arbetsgruppen. Var noga med att ge varandra utrymme att göra fel och värdesätt istället att lära er av misstagen tillsammans.Våga utveckla varandra.
 • Dela kunskapen
  Att vara generös och dela på arbetsuppgifter och kunskap bygger både tillit, gemenskap och glädje samtidigt som det höjer kompetensen i hela gruppen. Win!
 • Sprid kompetensen
  Rotera gärna arbetsuppgifter inom teamet när och om det är möjligt. Det är utvecklande för de enskilda teammedlemmarna och ökar även förståelsen för varandras arbetsuppgifter. Det gör dessutom gruppen mindre sårbar när arbetsuppgifter och kompetens inte är personberoende.
 • Bygg riktig teamkänsla
  Tillsammans är teamet hållbart och starkt. Vi är människor som behöver varandra, så istället för att låta en arbetsuppgift stå och falla med en person, se till att ni kan och vill täcka upp för varandra.
 • Prova att jobba i microteam
  Undvik att sitta själv och grotta med en arbetsuppgift för mycket. Prova att jobba två och två ibland och se vad som händer. Ofta kommer man närmare lösningar tillsammans, eller tar ett helt nytt grepp än tidigare. Dessutom blir det roligare!
 • Ta gemensamt ansvar
  Se till att ni tar ett gemensamt ansvar för både jobbet och resultatet som helhet. Dela på både motgångar och framgångar och glöm aldrig att det är hela teamet som bär hela ansvaret för slutresultatet och resan dit.
 • Glöm inte skrattet
  Glöm för allt i världen inte bort att ha skoj! Se till att lära känna varandra och gör gärna saker tillsammans utanför jobbet. Allt blir bättre med positiv energi i kroppen och vi står pall för betydligt fler motgångar om vi har tid för skratt ibland.