Curious Mind har putsat spåkulan och utforskat vilka trender som är viktiga att hålla reda på för att skapa resultatrikt content i sommar och i höst. Vi avslöjar vilka förutsättningar som kommer att forma kommunikationslandskapet framöver och ger konkreta tips på hur du hänger med i utvecklingen.

1. User Generated Content – förutsättning för trovärdig storytelling

I dagens tidevarv, där nästintill alla kommunikativa företag har en ”corporate story”, blir det allt viktigare att låta kunder, följare och användare vara medskapare av varumärkesberättelsen. Dessutom är potentiella kunder tre gånger mer benägna att lita på andra kunder än på varumärken. User Generated Content är en kraftfull metod för att bygga trovärdiga varumärkesberättelser. Det handlar om content som skapas av ett varumärkes kunder, användare eller följare och sedan visas upp i varumärkets kanaler. Belöningen för kunderna ligger i att de får uttrycka sin kreativitet, synas på varumärkets plattformar, inspirera varandra eller delta i en tävling. De får ta plats, de får vara delaktiga och de får ”live the brand”.

I nuläget är Instagram den slagkraftigaste kanalen för User Generated Content och två varumärken som verkligen utmärker sig på spelplanen är Adobe och Daniel Wellington. För att engagera sina kunder skapar de hashtags knutna till sina produkter. Genom att använda hashtaggarna i sina Instagram-poster får kunderna möjlighet att se sina bilder återpublicerade i varumärkenas officiella kanaler. Resultatet? Autentiskt innehåll, frambringat av kunderna själva, där de frivilligt visar upp hur de använder varumärkets produkter i sin vardag.

User Generated Content, som för några år sedan sågs som ett nytänkande sätt att engagera kunder, kommer nu bli en förutsättning för att varumärkesberättelser ska bli trovärdiga.

2. Content i realtid och bakom kulisserna

2019 är året då vi på allvar tar med vår publik bakom kulisserna. Sociala medier fortsätter växa och likaså formatet ”Stories” på Instagram, Snapchat, Whatsapp, Messenger och Facebook. Användandet av Stories har ökat så mycket att Facebook förutspår att formatet kommer överträffa de klassiska nyhetsflödena i år. Formatet är inte nytt men det faktum att det förväntas att bli norm gör att varumärken inte längre kan bortse från det. Instagram Stories har omkring 500 miljoner användare och formatets popularitet skapar nya förutsättningar för hur vi kommunicerar i sociala medier. Innehållet i Stories är snabbare, kortare och ofta mer opolerat än det som syns i de traditionella flödena. För att hänga med i tempot är det centralt att hitta den gyllene medelvägen mellan improvisation och strategi.

Här är några praktiska tips för skapandet av content till Stories:

  1. Filma och fota vertikalt! Ett skäl till att formatet blivit så populärt är att det visar bild och video vertikalt. Detta innebär att användaren inte behöver vända på mobilen för att avnjuta innehållet. 80% av alla som använder sociala medier gör det via mobilen och det gäller att tänka ”mobile first”.
  2. Vänd på den dramturgiska kurvan! Sätt klimax tidigt i klippet om du skapar video-content för Stories! I Stories har du nämligen mellan 1,5 till 3 sekunder på dig att fånga tittarens uppmärksamhet. Det finns inte tid för långa prologer.
  3. Fånga nuet! I det klassiska nyhetsflödet på Facebook och Instagram var det tacksamt att förhålla sig till det förflutna och framtiden men i Stories är det realtid och en känsla av att få kika in bakom kulisserna som fångar publikens uppmärksamhet och hjärta.
  4. Värna om ljudet! Lyssna noga igenom dina Stories före publicering. En dålig ljudupplevelse kan bli sprickan som sänker skeppet och få publiken att skippa din story.

3. Personligt varumärke och decentraliserad kommunikation

Trots att artificiell intelligens, röststyrning och chatbottar vinner mark finns det fortfarande en längtan efter det mänskliga. Människor vill följa, och göra affärer med, människor. Dessutom har kraven på transparens ökat i svallvågorna av fake news. Därför är det viktigt att våga visa insidan av företaget, rikta strålkastarna mot de egna medarbetarna och låta dem träda fram och kommunicera. Samtal om varumärket kan idag uppstå när som helst och var som helst. Inte minst i sociala medier där mycket content dessutom skapas i realtid genom funktioner så som Stories och livesändningar. Marknads- och kommunikationsavdelningar kan inte längre bära upp kommunikationen på egen hand.

För att hänga med i tempot i dagens kommunikativa landskap är det viktigt att organisationer höjer sin digitala kompetens i alla led så att såväl vd som anställd kan vara goda ambassadörer och delaktiga i contentskapandet. Det handlar inte om att varje enskild medarbetare ska bli en professionell kommunikatör. Det handlar om att mycket av den content som skapas i idag sker i realtid och många gånger förutsätter att den som står närmast händelsen eller är mest kompetent i en fråga ska kunna föra talan.

För att få medarbetare att vilja skapa enklare content och lyfta fram varumärket räcker det inte med en uppmaning om att ”leverera” och därefter vänta sig att de ska bli mer kommunikativa. Man måste också fråga sig hur deras delaktighet i contentskapande kan bidra till att stärka deras personliga varumärke. På samma sätt som medarbetarna höjer varumärket genom att vara kommunikativa ambassadörer måste även varumärket kunna förstärka deras personliga varumärke. Hur kan medarbetarna i din organisation stärka sitt varumärke genom att lyfta fram organisationen? Låt medarbetarna vara involverade i dialogen kring hur fler i organisationen kan bli digitala ambassadörer på ett sätt som skapar en win-win situation. Slutligen är det viktigt att organisationens professionella kommunikatörer inte bara ses som budskapsförmedlare utan som nyckelpersoner i arbetet med att höja den kommunikativa kompetensen hos medarbetarna.