E-postmarknadsföring är en kraftfull kanal som kan fungera både relationsbyggande och direkt konverterande. Framgångsfaktorn för att nyhetsbreven ska göra sitt jobb är förstås relevant innehåll, men också att det går igenom spamfiltren så de levereras som de ska till mottagarna.

De två största organisationerna mot spam är Spamhouse och SpamCop som båda finns till för att skydda mottagare från att nås av oönskade reklamutskick. Att ha koll på vilka algoritmer dessa spamfilter går efter när de utvärderar dina utskick är en bra grej för att säkerställa att dina nyhetsbrev inte fastnar på vägen.

6 saker spamfiltren tittar på i dina utskick

 1. Utskicksvolym och frekvens
  Hur ofta skickar du, och till hur många? Om denna siffra varierar väldigt mycket börjar varningsklockorna hos spamorganisationerna att ringa.
 2. Historik
  Vad har hänt med dina tidigare utskick? Har de öppnats, blivit rapporterade som spam från mottagarna, eller hamnat bland skräpposten? Dessa faktorer påverkar hur dina kommande utskick hanteras.
 3. Inaktiva e-postadresser
  Har en e-postadress låg eller ingen aktivitet kan det norpas till så kallade ”spam traps”. Då räknas det som ett inaktivt konto som inte kan stå som mottagare och era utskick noteras som spam.
 4. Interaktion
  Följer mottagaren länkar, klickar på bilder eller har svarat på något av era tidigare utskick så tolkas detta positivt och ni har goda förutsättningar att utskicken levereras även fortsättningsvis. På samma sätt tolkas utskick som mottagare aldrig interagerar med istället som spam.
 5. Avsändare
  Att använda sig av en tydlig avsändare med fungerande svarsadress skapar högre trovärdighet för utskicken.
 6. IP-adress
  Att titta på IP-adresser är ett viktigt och effektivt sätt att förhindra spam på. Se till att ni använder IP-adresser som inte har en historik av spamutskick eller använts till annan tveksam verksamhet. E-posta så det ryker!