Vad vi gör

Digital produktionsledare

För att ett projekt ska bli verklighet krävs en riktig doer. Det är här produktionsledaren kommer in och tar kommandot och strukturerar upp arbetet för att ta det i mål.

Kontakta oss
Vad vi gör

Låt oss prata närmare!

Fyll i formuläret så återkommer vi snabbt som ögat.

När projektplanen pekat ut slutdestinationen är det produktionsledarens uppgift att med karta och kompass navigera sig fram och hitta en väg som går att följa. Produktionsledaren är den som har koll på resurser, nyckelpersoner och ser till att allt kommer med och är klart i tid.

En digital produktionsledare jobbar inhouse hos dig

Att vara beställare och den som håller i alla tåtar kräver sin ordningsperson. Det ska resursplaneras, struktureras och hanteras tidsplaner om vartannat. Digital produktionsledning sker i nära samarbete med alla berörda parter i ett projekt.  Därför jobbar vi alltid inhouse hos dig under hela produktionen – med den viktiga uppgiften att bryta ner stora projektmål till konkreta handlingar.

Vi har stor erfarenhet av och arbetar vanligen i ett antal olika ärendehanteringssystem som Trello, Basecamp, Projectplace och Jira. Det ger god översikt, struktur och ordning som banar väg för ett stabilt arbete framåt.

Den som skapar driv, ordning och reda

De praktiska delarna av att leda produktioner är en sak, men relationerna och förmågan att kunna entusiasmera de som ska skapa hela magin är ofta avgörande för ett lyckat resultat.

Våra produktionsledare har koll på hur man får utvecklare, säljare, kreatörer och övriga projektdeltagare med vitt skilda specialistkompetenser och drivkrafter att arbeta mot gemensamma mål. Den digitala produktionsledaren förmedlar projektmål, målgrupp och riktning i kommunikationen med projektgruppen. Vem behöver vilken information när? Och i vilken form? Det gör stor skillnad i arbetet.