Woho och dubbeltrippelwoho! Vi har blivit utsedda till Gasellföretag av Dagens Industri i år. Det innebär att vi är ett av Sveriges snabbast växande företag och har mer än fördubblat vår omsättning de senaste fyra åren. Det. Här. Är. Stort!

Av alla spännande saker som händer hos oss är gasellutmärkelsen definitivt en fjäder i hatten att vara stolt över. Varje år utses nämligen färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till gaseller.

Tre gaseller ger fler jobb än fyra elefanter

Ett Gasellföretag är ett litet snabbväxande företag som skapar många nya jobb och har en sund och stabil tillväxt, till skillnad från ekonomins elefanter som måste effektivisera och istället minska sysselsättningen. Vårt framgångsrecept? Troligtvis en kombination av många olika saker. Bland annat vårt sätt att arbeta på; långsiktigt tillsammans med våra kunder, oftast direkt på plats i organisationen. Men också tack vare att vi hela tiden har breddat vårt erbjudande genom att knyta till oss fler specialistkunskaper och samarbeta med andra. Det gör att vi kan fortsätta vara en riktigt bra byråkompis för våra kunder.

Kriterier för att bli Gasellföretag:

  • En omsättning som överstiger 10 Mkr
  • Minst tio anställda
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

Meningen med Di Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa!