I år stöttar vi tre organisationer som räddar liv

Det har varit ett omvälvande år där en stor del av vårt fokus har upptagits av den rådande pandemin. Samtidigt hör vi alarmerande nyheter om kriget i Syrien, klimatet och den biologiska mångfalden. Vi berörs av smärtsamma skildringar från livet i flyktinglägren och berättelser om människor som sitter fast i destruktiva relationer. I år har vi därför valt att skänka vår julgåva till några av de organisationer som räddar liv.

Julklappar 2020

Julen 2020 har vi på Curious Mind valt att skänka pengar till följande tre organisationer.

UNCHR: Krisen i Syrien

Sedan 2011 har 11 miljoner syrier tvingats fly från sina hem. Av dessa är 2,5 miljoner barn. Iskalla vindar, minusgrader och covid-19 gör livet på flykt extra svårt, där många bor sin tionde vinter i tält.​ FN:s flyktingorgan, UNHCR, ger livräddande humanitärt stöd till syriska flyktingar och hjälper de mest utsatta med ekonomiskt stöd till medicin och mat, spisar och bränsle för uppvärmning, isolering för tält, värmande filtar och vinterkläder.

Läs mer om UNCHR

 

WWF: Rädda östersjön

Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris. Död havsbotten breder ut sig mer och mer och varje sommar hindrar den hälsoskadliga algblomningen oss från att bada och njuta av havet. WWF arbetar för att öka medvetenheten om de problem som vårt vackra innanhav står inför. De arbetar med att engagera våra politiker i Östersjöfrågan, inte bara i Sverige utan i alla Östersjöländerna.

Läs mer om WWF 

 

Ungarelationer.se

Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform i syfte att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Deras arbete utgår från kunskap om våld, genus och makt. Ungarelationer.se drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter och har sedan 2010 mött unga både online på sin mottagning. De arbetar över hela Sverige och även i internationella projekt.​

Läs mer om ungarelationer.se