Evalena Liolios

Med 15 år i contentbranchen

2006 startade Evalena Liolios contentbyrån Curious Mind med den då lite annorlunda idén att det var bäst att sitta på plats ute hos kund. Genom att arbeta sida vid sida med kunderna i deras vardag var Evalena Liolios övertygad om att hon skulle göra störst skillnad. 15 år senare med över 40 medarbetare är grundprincipen densamma, även om man inte alltid ses i det fysiska rummet.

Efter många år som anställd och konsult i olika roller inom digital kommunikation kände Evalena Liolios att hon fått nog av långsamma beslutsprocesser och runtomkring-grejer. Hon ville lägga sin tid på det hon var bra på och älskade, skapa digitalt innehåll som verkligen gav resultat, och insåg att det enda sättet att få göra det var att starta eget. Så föddes Curious Mind med den då lite annorlunda idén att sitta på plats ute hos kunden.

– Mellan det byråerna gjorde och det företagen gjorde internt fanns ett glapp som jag ville överbrygga, och det gjorde jag bäst genom att arbeta nära kunden i deras vardag. På den tiden så var det princip ingen byrå som jobbade så.

Den annorlunda byrån

Genom att jobba nära kund blev leveranserna bättre och fick mer inverkan. Det syntes tydligt vad hon gjorde och vilket resultat det gav och när ett projekt var klart blev det naturligt att kliva över i nästa.  Samtidigt som hon var kvar länge hos sina befintliga kunder så tillkom nya. Hon hann inte med allt. Att ta steget och anställa kändes stort.

– Det var viktigt för mig med personer som var grymma på hantverket men som samtidigt hade förmågan att driva en förändring, ta initiativ och känna in.

Så blev enmansföretaget fyra och spridde ut sig hos olika kunder. En av de fyra var Mats Bagger som även klev in som delägare. Han hade varit webbchef på SBAB och beställare när Evalena var där som konsult. Utöver erfarenheten av digital kommunikation klev han även in med ett sinne för ekonomi och intresse för rekrytering. Något som skulle visa sig viktigt.

– För varje person som vi anställt har vi tänkt att den personen ska förändra något, komma in med ny kompetens och nya erfarenheter. Vi har alltid utgått från att människorna är det viktiga. Inom byrån blir vi ett nätverk som utvecklar varandra.

Även mitt under finanskrisen valde man att rekrytera när rätt person dök upp, trots att det var riskfyllt. När krisen sen vände tog det fart på riktigt. Samtidigt som företagen hade anställningsstopp utvecklades branschen i snabb takt med bloggar, sociala medier och analys. Kunderna ville behålla sina Curious Mindare för att hänga med samtidigt som det kom in förfrågningar om nya uppdrag. De behövde bli fler igen och det visade sig att det fanns många contentnördar som ville arbeta på det här lite annorlunda sättet. Magnus Åström klev in när Evalena var föräldraledig och drev företaget tillsammans med Mats.

– Det gick så bra att när jag kom tillbaka ville varken vi eller kunderna släppa taget om honom. Så vi anställde honom direkt och han gick även in som delägare.

Från annorlunda till digital contentpartner

Femton år från start och det skulle visa sig att det enda hindret för att sitta på plats hos kunderna var en coronakris. Det blev läge att fundera och utforska världen av digitala verktyg för att samarbeta, ha möten, workshops, dricka kaffe och finnas där för varandra och kunden. Det gav anledning att blicka framåt. Många siar om att vi aldrig kommer återgå helt och hållet till kontoren och Curious Mind har funnit att det går att vara nära utan att alltid vara på plats.

– Vi kommer aldrig tumma på vår grundprincip att jobba nära kunden eftersom vi vet att man måste gå hela vägen och ihärdigt jobba med content dagligen för att lyckas. Vi är en digital contentpartner helt enkelt, som finns nära dig och på plats när det behövs.

Femton år klokare

Att växa från fyra till 40 och överleva både finanskris och coronakris gör att man lär sig mycket längs vägen. På frågan vilka råd som Evalena med den erfarenheten hon har idag skulle ge sig själv för femton år sedan, svarar hon;

  • Träna på tydlighet. Jag tycker om ett högt tempo och med tydlighet blir det roligare och enklare att jobba tillsammans.
  • Välj förebilder noga. Vi har alltid tyckt om att vara annorlunda och inspiration kan komma från många håll.
  • Stanna upp emellanåt. Det är lätt att köra på men det är när man stannar upp och reflekterar kring hur omvärlden och spelplanen förändrats som de viktiga vägvalen blir synliga.
  • Klokhet finns nära. Lyssna och hjälp till, det är grundpelare vi alla känner till. Men be också om råd. Genom att våga bolla egna utmaningar så stärks relationer och nya perspektiv växer fram. Våga fråga om viktiga saker och upptäck hur kloka dina kunder och kollegor är.

För varje person som vi anställt har vi tänkt att den personen ska förändra något, komma in med ny kompetens och nya erfarenheter. Vi har alltid utgått från att människorna är det viktiga. Inom byrån blir vi ett nätverk som utvecklar varandra.

Evalena Liolios