Kunskapsbank

Vad hände(r) med röstsök?

Är röstsök en trend på framfart och isåfall något vi borde tänka på när vi optimerar våra webbsidor? Vi har tittat närmare på för- och nackdelar och hur det påverkar oss.

Boom av röstassistenter

Användandet av röstassistenter har fullkomligt exploderat de senaste åren – även i Sverige med Siri, Google Assistant och Alexa i bräschen. Runt om i världen skickas fler än 200 miljoner röstmeddelanden varje dag via WhatsApp, och vissa länder som Kina och Argentina har mer eller mindre lämnat textmeddelanden bakom sig för att istället kommunicera via små korta röstmeddelanden i olika chattkanaler. Att vi blir mer och mer vana vid att använda röst i kombination med teknik råder det ingen tvekan om, men frågan är om det även påverkar vårt sökbeteende?

Fördelar med röstsök

Funktionen röstsök (på engelska voice search) innebär att vi kan söka efter information med hjälp av vår röst, istället för att behöva skriva våra sökningar. Röstsök har främst tre stora fördelar:

  • hastighet: det går snabbt med röstsök. Enligt studier ligger den genomsnittliga talhastigheten vid användning av en smartphone på cirka 150 ord per minut, medan genomsnittlig skrivhastighet är runt 50 ord per minut. Röststyrda sök i mobilen går alltså upp till tre gånger snabbare än sök som sker med hjälp av det lilla skärmtangentbordet.
  • multi-tasking: röstsök är ett tacksamt hjälpmedel när vi står med smörflottiga fingrar och undrar hur många ägg som egentligen behövs till det där bananbrödet.
  • ökad tillgänglighet: funktionen bidrar till att webbsök kan användas av fler människor, oavsett till exempel dyslexi eller motorisk funktionsnedsättning.

Med det sagt är det kanske hög tid att börja satsa mer på röstsök och SEO-optimera våra webbsidor därefter. Vi ställde frågan till Gustav från vår systerbyrå SearchIntent som specialiserat sig på SEO och digital marknadsföring.

Borde vi satsa mer på röstsök?

Gustav berättar att deras kunder började intressera sig och fråga om röstsök redan för fyra–fem år sedan. Ungefär i samma veva hade Google uttryckt att i takt med förflyttning från desktop till mobil var röstsök på ordentlig framfart och att 20 procent av alla sök i mobil nu var röststyrda. Optimistiska framtidsanalyser skickades från flera håll och det siades så sent som i höstas att hela 50% av alla sökningar kommer att ske med hjälp av rösten under 2020.

– Nu har vi kommit en bit in i 2020 och röstsök har inte vuxit överhuvudtaget i Sverige, säger Gustav. Det verkar heller inte finnas några riktigt tillförlitliga siffror kring hur stort röstsök faktiskt är i världen.

Vi undrar hur han ser på andra växande trender, såsom röstmeddelanden i chattar och röstassistenter i allt fler svenska hem. Borde inte det tyda på att vi även kommer att bli mer och mer benägna att använda rösten för att hitta information.

– Inte nödvändigtvis, menar Gustav. I alla fall inte i Sverige. Även om vi numera är vana vid att folk pratar i mobilen på bussen o.s.v. så är det fortfarande inte lika fullt accepterat att prata rätt ut i det offentliga rummet som det är i vissa andra länder.

Kan vi optimera inför framtiden?

– Skulle röstsök fullkomligt explodera så kommer såklart även SEO-branschen att anpassa sig till det, säger Gustav. Eftersom samma algoritm gäller för röst- som skriftliga sök kommer inte optimeringen se särskilt annorlunda ut. Däremot kommer sökningarna sannolikt bli längre och mindre formella, eftersom vi kommer att söka på ungefär samma sätt som vi pratar naturligt. Detta kommer man att behöva matcha. På Google gäller det att optimera för här och nu, inte för framtiden. När röstsök blir här och nu så anpassar vi oss till det, avslutar han.

Här och nu kan vi åtminstone konstatera att röstsök ändå är ett spännande ämne att diskutera. Det är en funktion som används – även om det inte verkar vara något högre tryck just i Sverige, och trots att vi inte vet säkert i vilken utsträckning den används runtom i världen. Det enda vi kan säga med säkerhet är att huruvida vi behöver anpassa oss till en röstsökande värld får framtiden utvisa.

Tips! Ladda ner vår trendspaning för att få koll på 2022

New call-to-action