Vad vi gör

Art direction &
visuell kommunikation

En genomarbetad grafisk identitet skapar snabb igenkänning, särskiljer er från konkurrenterna och samlar er kommunikation. Vår Art Director hjälper er utveckla en befintlig grafisk profil, eller ta fram en helt ny.

Kontakta oss
Vad vi gör

Låt oss prata närmare!

Fyll i formuläret så återkommer vi snabbt som ögat.

Skapa en särprägel kring varumärket som förtydligar ditt budskap

Vi hjälper dig att skapa en särprägel kring varumärket som förtydligar ditt budskap. Det kan handla om bildmanér, formgivning och färgsättning. Men även assistans i att ta fram värdeord eller metaforer som hjälper arbetet mot en grafisk identitet.

Visuell kommunikation påverkar på ett omedvetet plan

Ordet design får gärna ett exklusivt skimmer men sanningen är att allt är designat eller formgivet. En del varumärken lägger stora resurser på att uppfattas som billiga, andra vill signalera en premiumprodukt. Det gäller att definiera sig som företag, är man folklig eller exklusiv, billig eller dyr, humoristisk eller allvarlig, mjuk eller hård?

En helhet som skapar igenkänning

En genomtänkt och konsekvent grafisk identitet skapar igenkänning hos mottagaren. Dessutom sparar den tid och resurser internt. Ni slipper till exempel fundera över logotypens placering eller vilka färger som ska användas.

Genom att ta ett helhetsgrepp kring den grafiska profilen får ni en strategi och verktygslåda som fungerar lika bra i all typ av kommunikation – såväl tryckta medier som på webben, i sociala medier och genom presentationer i Word eller Powerpoint.