Vad vi gör

Storytelling

Storytelling är en strategisk berättarteknik inom marknadsföring som syftar till att lyfta olika berättelser från företaget till en bestämd målgrupp. Genom storytelling kan du förmedla mål, mening och identitet på ett sätt som bryter igenom bruset och stannar kvar.

Kontakta oss
Vad vi gör

Hur kan storytelling stärka din kommunikation?

Storytelling bygger på sanna berättelser från företaget. Du får gärna förenkla en smula och mejsla ut dramaturgin men berättelserna måste i grund och botten vara sanna. Varför det då? Det har så klart med trovärdighet att göra. Genom att dela med dig av riktiga berättelser från företaget så ökar trovärdigheten för att ni verkligen är dem ni utger er för att vara. Om er målgrupp dessutom för era berättelser vidare – då har ni lyckats med riktigt bra storytelling!

Tre sätt att arbeta med storytelling:

  1. Skapelseberättelser
    Hur gick det till när företaget startades? Vem var grundaren och vad hade hen för visioner? Hur har resan sett ut från start till idag?  Vilka motgångar har ni stött på längst vägen och hur löste ni dem? Få berättelser sätter sig så starkt i oss som berättelsen om personen som hade en dröm och förverkligade den.
  2. Bakom kulisserna
    Hur ser arbetsvardagen ut för de som jobbar hos er? Vilka är de som gör jobbet och hur gör de det? Underskatta aldrig kraften i att få möjlighet att kliva in bakom kulisserna och se hur det verkligen går till.
  3. Kundberättelser
    Inget stärker trovärdigheten som era kunders berättelser om företaget. Att lyfta kundcase och olika rekommendationer på er hemsida är ett sätt att arbeta med detta. Andra är att samla och engagera era följare i sociala medier och därigenom lyfta deras berättelser om varumärket. 

Varför ska du arbeta med storytelling?

I takt med att vi får fler och fler varumärken ute på marknaden så får vi även fler medvetna kunder och konsumenter. Vi vill veta mer om företagen och deras produkter idag. Vad de representerar och står för. Vad deras intentioner och mål är. Att förmedla företagets mål och mening till den enskilde individen är det strategiska berättandets styrka. Lyckas du dessutom ta tillvara på din målgrupps intresse och engagemang i varumärket kan du i princip nå hur långt som helst.