Vad vi gör

Whitepapers & digitala guider

Ett whitepaper är en längre text eller en guide som avser ge läsaren en fördjupad förståelse för ett ämne. Syfte kan även vara att hjälpa läsaren att lösa ett problem eller ta ett beslut kring en produkt eller tjänst. Ofta erbjuds whitepapers i utbyte mot läsarens e-postadress och blir därmed ett naturligt steg i avsändarens arbete med att samla in underlag till framtida marknadsföring.

Kontakta oss
Vad vi gör

Låt oss prata närmare!

Fyll i formuläret så återkommer vi snabbt som ögat.

Whitepapers – en del av inbound marketing

Inbound marketing handlar om att möta din målgrupp på deras villkor. Genom att samla och gruppera innehåll kring en tjänst, produkt eller område i ett whitepaper så hjälper du dina kunder i sitt sökande efter information som intresserar dem. På så sätt når du förhoppningsvis rätt person med rätt information vid rätt tillfälle. I utbyte mot deras mejladress kan du förse läsaren med material paketerat och brandat utifrån ert företags grafiska profil och samtidigt samla in värdefulla e-postadresser för framtida marknadsföring.

För att få maximalt värde från de whitepapapers du producerar rekommenderar vi att arbetet planeras in i samråd med både marknad- och försäljningsavdelningen. På så sätt kan du säkerställa att det finns en tydlig process som krokar arm vid rätt tidpunkt när nya potentiella kundadresser trillat in i ert verktyg. Ett fint sätt att jobba vidare med dessa adresser är att koppla på automatiserad kommunikation som triggas igång av olika typer av föridentifierade beteenden. Listan kan göras lång av möjligheter.

Paketering och språk

Ett whitepaper bör hålla samma kunskapsnivå som läsaren och varken vara för komplicerat eller för lätt. Komplettera gärna text med visuella element som bilder och infografik och skapa inte större guider än max 1-5 sidor. Kom ihåg att whitepapers är en tjänst ni erbjuder era kunder och något som ska upplevas som väl investerad tid från deras sida. Se därför till att hålla läsarens behov i fokus hela texten igenom.