Vad vi gör

Content marketing & innehålls­strategier

Hur vet man som företag vilket innehåll man ska producera och när? Vilka kanaler är bäst att använda och vad ska innehållet egentligen leda till för resultat? Här är en contentstrategi till bra hjälp.

Kontakta oss
Vad vi gör

Låt oss prata närmare!

Fyll i formuläret så återkommer vi snabbt som ögat.

Del av kommunikations­planen

En contentstrategi, eller innehållsstrategi, är en del av den övergripande kommunikationsplanen. Den beskriver vilka affärsmål innehållet ska stödja och hur. Det kan till exempel handla om att stärka varumärket gentemot potentiella medarbetare eller väcka intresse för produkter eller tjänster du säljer. Ofta handlar contentarbete om att bygga varumärket på sikt genom att skapa mervärde eller inspirera din målgrupp snarare än snabba konverterande insatser. Innan du börjar jobba med content marketing är det alltså en bra idé att ha en contentstrategi på plats för att veta vilket innehåll som ska produceras, varför och hur ni mäter framgång.

Utformas tillsammans

Alla företag har olika utmaningar och målsättningar. Därför behöver contentstrategin utformas tillsammans med er. På Curious Mind har vi lång erfarenhet av att arbeta med innehåll och strategier för content. Vi vägleder, utformar och ger rekommendationer kring vad strategin bör innehålla. Vi har lång erfarenhet av digitalt innehåll och vet att framgång kommer genom att testa, följa upp, analysera och arbeta långsiktigt. Att våga prova sig fram är ett både kul och lärorikt sätt att arbeta på. Med ett tydligt mål blir det dessutom enkelt att se vad som ger bäst effekt.

Behöver du produktionshjälp?

Ibland finns redan en strategi på plats och det är dags att producera innehåll. Då kan vi leverera artiklar och annat innehåll – precis i den mängd du behöver.