Vad vi gör

Social media marketing

För att skapa engagemang eller öka försäljning och varumärkeskännedom för ett företag krävs strategi och planering i kombination med ett omsorgsfullt utförande. Vi hjälper våra kunder med att identifiera och fläta samman de sociala kanalerna med affärs- eller verksamhetsmålen.

New call-to-action

För att nå framgång med sociala medier arbetar vi enligt en beprövad trestegsmodell.

Steg 1: Content Creation

Det första steget handlar om att skapa rätt innehåll. Sådant som dina målgrupper är intresserade av, minns och tycker om.

Du får hjälp med följande:

 • Produktion av content – Vi skapar och anpassar all typ av content till de format och algoritmer som gäller just nu på respektive plattform. Copy, foto och video av hög kvalitet och med fingertoppskänsla.
 • Planering av content– Hur skapar du struktur i arbetet med sociala medier? Vi tar fram en social media-strategi som tar dig från nuläge till önskat läge.
 • Kom igång med rörligt – Alla pratar om att video är det man bör satsa på i sociala medier men det kan vara klurigt att veta hur det ska göras på bästa sätt. Vi hjälper dig att komma igång med rätt format, med koll på hur algoritmerna fungerar.
 • Visuell identitet – Hitta en unik och alldeles egen visuell identitet i era sociala kanaler som skapar en röd tråd, får er att sticka ut och särskilja er från konkurrensen.

Steg 2: Content Distribution

Andra steget handlar om att matcha innehållet med rätt målgrupp. Därefter gäller det att mäta, utvärdera och utifrån insikterna förstärka det som engagerar och skapar värde. Här får du hjälp med hela processen.

 • Kanalval –Vi identifierar vilka kanaler som är bäst att använda sig av för att nå de önskade målgrupperna och uppnå affärsmålen. Vid behov hjälper vi också till med att skapa och starta upp nya konton i utvalda kanaler.
 • Räckvidd –Nå ut bortom er följarskara med betald eller organisk annonsering beroende på kanalval och budget. Marknadsföring i sociala medier är vår specialitet.
 • Datadriven optimering –Vi mäter, analyserar och justerar kampanjerna i realtid så du alltid får bästa möjliga effekt till lägsta möjliga kostnad utifrån uppsatta KPI:er. Genom ett datadrivet arbetssätt hämtar vi ständigt in information om vilket innehåll din målgrupp reagerar bäst på och förstärker det som går bra.
 • Uppföljning – Du får löpande ta del avdata och insikter från kampanjerna som kan användas till affärsutveckling och förfining av framtida kampanjer. Vi strävar alltid efter att bygga ett kretslopp där insikterna banar väg för ännu bättre framtida kampanjer.

Steg 3: Content Coaching

För att hänga med i den snabba utvecklingen av olika plattformar och dess möjligheter behöver den digitala kompetensen idag löpa genom hela organisationen. Det kan vi hjälpa till med genom följande områden:

 • Workshops inom sociala medier för att höja engagemanget och riskmedvetenheten bland medarbetare, chefer och avdelningar.
 • Coachning i hur man blir en bättre beställare av kommunikationstjänster så du blir stärkt inför förhandlingar med byråer.
 • Föreläsningar för ledningsgrupper kring möjligheterna med sociala medier utifrån ett lönsamhetsperspektiv.
 • Inspirationsföreläsningar om sociala medier på konferenser eller kompetensutvecklingsdagar.