Vad vi gör

Digital analys & webbanalys

En digital analytiker på Curious Mind arbetar alltid ur din besökares perspektiv, men med dina affärsmål i åtanke. Vi tittar på siffror och kvantitativ data, men med insikt om att du inte kan förstå dina besökare om du bara besvarar frågan vad. Vi vet att mycket av människors beteenden på webben handlar om de svar som lurar bakom frågan varför.

Kontakta oss
Vad vi gör

Låt oss prata närmare!

Fyll i formuläret så återkommer vi snabbt som ögat.

Så mycket mer än en digital analytiker

En digital analytiker från Curious Mind nöjer sig inte med enbart kvantitativ och kvalitativ mätning och analys. För oss är det strategiska arbetet avgörande för det goda resultatet. När vi gemensamt gått igenom strategi, effektmål och mätning, jobbar vi målinriktat med din webbplats. Vi utgår från en analytisk plan som följs upp löpande under en längre period.

Framförallt  vurmar vi för människan bakom all data. Siffrorna gläntar på dörren och ger oss en vag uppfattning om vad som händer på din webbplats. Men vi vill också förstå vad dina besökare känner och varför de gör som de gör. Och när vi lär känna dem riktigt bra, så har vi större möjligheter att göra dem till trogna kunder. Bra digital analys mynnar alltid ut i psykologi – webbpsykologi.

Löpande uppföljning med webbråd

De insikter vi får från vår digitala analys generar ett antal förändringsåtgärder på din webbplats, som bör följas upp i ett webbråd varje kvartal. Webbrådet ser gemensamt över webbplatsens status och beslutar om nödvändiga åtgärder. Detta forum ger dessutom tillfälle för dig och dina medarbetare att få större insikt i det analytiska arbetet – och vilka effekter olika åtgärder har. På det sättet kan nya kunskaper fångas upp och integreras i organisationens arbete framåt.