Kunskapsbank

Att skriva för mobilen

Att skriva webbcopy innebär automatiskt att man skriver för den mobila skärmen och användaren. Det ställer lite speciella krav på copyn. Här är några tips att tänka på för att skriva mobilanpassade texter.

Mobile first blev ett begrepp som bubblade upp för några år sedan, och även om inte alla arbetar med mobilen som första skärm, har det blivit en självklarhet att man bygger och designar sajter som ser bra ut och fungerar med mobilen. Men hur är det då ställt med själva texterna? Har de anpassats till 4,5 tum? Mnjae.

Så utmärker sig mobil copy

Skärmstorleken påverkar inte bara form och struktur utan även copy. Det är stor skillnad att läsa på en skärm som är 4,5 tum jämfört med en som är 14 tum. Men vad är det då egentligen som skiljer?

  • På en laptop eller desktop börjar vi att läsa i det övre vänstra hörnet. I mobilen har vi blicken mitt på skärmen.
  • Mobilskärmen kan göra det svårare att få överblick över innehållet.
  • Mobilanvändaren är ofta på språng och kan lätt bli distraherad av annat som händer runtomkring.

Kort – men inte nödvändigtvis kortare

Vi kan börja med att döda en myt direkt: Nej, man måste inte skriva kortare texter för mobilen. Nobelpristagaren Ernest Hemingway var känd för sin korthuggna stil. Några av hans (föredömligt korta) råd till blivande författare är bra inspiration även för den som vill utveckla sin mobilcopy:

  • Use short sentences
  • Cut out the ornamentation
  • Write as straight as you can

Varje ord är viktigt

Sträva alltid efter att skapa innehåll som kommunicerar budskap så effektivt som möjligt. När vi skriver copy för mobilen behöver vi tänka lite extra på värdet i varje ord. Utmaningen ligger i att ge användaren så mycket information som möjligt på en liten skärm. Ju tydligare du kan formulera en idé, desto bättre.

Glöm aldrig läsaren

Tänk på läsaren när du skriver och strukturerar din sida. Finns det en call to action ska den vara väldigt tydlig. Undvik att använda videoklipp och bilder på samma sida, eller använd dem smart eftersom ögat söker sig till visuellt material på en liten skärm.

Underbart är kort för mobilen

En mobilskärm är inte bara liten, den används dessutom nästan alltid stående när man läser text. En lång rubrik som löper över flera rader ser inte bara osnyggt ut för ögat, utan stjäl även värdefullt utrymme från brödtext och annat innehåll. En bra tumregel kan vara att hålla sig till max fem ord i rubriken och undvika långa, krångliga ord.

Strukturen är avgörande

Texten flödar ofta helt annorlunda på en liten stående skärm. Det gör att man som läsare lätt går vilse i texter med långa stycken som blir till stora textmassor. Genom att använda styckesindelningar på ett klokt sätt skapar man en rytm i läsningen på mobilskärmen. Här är några verktyg för en bra struktur:

  • Underrubriker
  • Punktlistor
  • Fetade formuleringar och ord
  • Korta stycken

Dödar mobilen bra copy?

Det här betyder som sagt inte att texterna måste vara kortare. Längre texter är fortfarande attraktiva för läsaren, även på mobilen. Dessutom är det bra med mycket text för att indexeras av Google. Vi behöver inte skriva kortare, men vi behöver bli ännu tydligare.