Ditt sätt att skriva påverkar hur budskapet tolkas

Grammatik och språkregler kan kännas fyrkantigt och tråkigt, men när du får till det skapar du ett flyt i läsningen som kommer hjälpa dig att få fram ditt budskap och skapa förtroende hos dina mottagare.