Kunskapsbank

Så ger du texten nio liv

Det är ett vanligt fenomen. Man skriver en bra text, publicerar och går vidare. Texten swishar förbi och glöms bort. Men det finns sätt att ge innehållet längre liv och ta vara på texterna som skapas. Här berättar vår konsult Lena Stenberg mer om hur det går till.

– Mycket handlar om den enkla insikten att innehåll är resurskrävande och därför väldigt värdefullt. Dessutom behöver man ge människor en rimlig chans att hitta till innehållet. Tillsammans med våra kunder arbetar vi med att omarbeta, hitta nya vinklar, och sprida befintligt material på olika sätt, berättar Lena.

Skippa delningsrädslan

Det finns förstås texter som är svåra att återanvända, till exempel rena nyhetsartiklar. Men mycket annat material kan omarbetas i flera omgångar. Tanken är förstås inte att utsätta samma läsare för samma text flera gånger och trötta ut dem, utan snarare om att ge fler människor möjlighet att ta del av innehållet. Det är nämligen vanligt att man överskattar hur många man når i sina kanaler och glömmer bort att man bara är en i mängden i alla flöden.

Hållbara texter

Man kan arbeta med återanvändning av texter på flera olika sätt. Dels genom att damma av och arbeta om befintliga texter så de blir relevanta igen, och dels genom att arbeta med puffar och indragare på olika sätt.

5 tips som får dina texter att leva längre

1. Tänk långt från start

Redan när man skriver en ny text är det bra att tänka över hur den kan räcka lite längre, till exempel genom att skriva längre artiklar som går att stycka upp i andra kanaler och välja ämnen som är aktuella över tid.

2. Dela innehåll mellan varandra

Internationella företag har mycket att vinna på att dela sitt material mellan länderna. Översätt och lokalanpassa! Se även till att scanna av intranätet som ofta innehåller uppslag och material som kan användas externt i ny tappning.

3. Återanvänd säsongsbetonat material

Våra målgruppers beteenden går ofta i cykler. Därför är säsongsbetonade texter tacksamma att använda flera gånger. Putsa upp den där artikeln som handlar om belysning på vintern eller grillrecept på sommaren med en ny bild och eventuellt en mindre uppfräschning av texten så är den redo att användas igen.

4. Jobba med olika indragare

En och samma artikel kan enkelt bli relevant flera gånger om man använder sig av olika vinklar i sina puffar och indragare i andra kanaler. Byt ut bild och text i dina olika Facebook-poster och länka till huvudartikeln igen och igen.

5. Hitta nyhetskrokarna

Omvärldsbevaka och ta vara på ämnen som bubblar upp. Blir det plötsligt trendigt med en idrottsgren som ni tidigare skrivit om? Plocka fram, aktualisera innehållet och väv in det nya.